RFID Maden ici Personel Sayım Sistemi

Bilgisayar Destekli Makine ve Personel Takibi ve Koordinasyonu, konvansiyonel tekniklerin (GPS, Wi-Fi, GSM etc) yetersiz kaldığı veya uygulama alanı bulmadığı yeraltı koşullarında ve benzer karakteristiklere sahip yerlerde (madenler, kimyasal atık depoları vb) hedefleri tespit, takip ve koordine etmeyi sağlayan merkezi, otonom bir bilişim ve takip sistemidir. Bu proje kapsamında, RFID altyapısı üzerine geliştirilen donanımlar ve yazılımlar ile özellikle madenlerde kullanıma yönelik ucuz, dayanıklı, hassas ve kolay uygulanabilir bir konumlandırma ve takip sistemi geliştirilmiştir. Normal şartlar altında madende çalışanların, makine ve teçhizatların anlık konum bilgileri ile insanlara ve makinelere ait öznitelik bilgiler yazılım arayüzünde görülebilmekte, hangi çalışanın ve makinenin hangi işte görevlendirildiği tespit edilebilmektedir.