RFID-Barkod Tabanlı B.O.Y.S

Bakım, işletmedeki ekipman ve sistemlerin fonksiyonlarını en yüksek performansta sürdürmeleri için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.

Ekipmana, makine ve donanıma büyük yatırımlar yapılıyor, dolayısıyla bu yatırımlarının karşılığını almak istiyorsunuz. Fakat makina ve tesislerin arızî durmaları veya kapasitelerinin altında çalışmaları önemli kayıplara neden oluyor. Bakım Yönetimi kullanarak, meydana gelebilecek teknik sorunları planlı bakımlarla minimize ederek, üretim sürecinin verimliliğini arttırabilir ve maliyetleri yükselten etkileri en aza indirebilirsiniz.

Kurumsal Varlık Yönetimi yazılımı olan Uyumsoft Bakım Yönetimi, firmaların işlevlerini sistematik bir şekilde yürütmelerine yardımcı olan, gelir getiren ve hizmet sağlayan tüm ekipmanların (varlıkların) ömürlerini uzatan ve verimliliklerini artıran bakım ve iş güvenliği gibi kritik süreçleri yönetmenizi sağlayan yerli ve yabancı ERP’ler ile de entegre çalışabilen bir sistemdir.